Historia Mikolaja
Wolontariusze i przyjaciele Mikolaja
Sponsorzy i darczyncy Mikolaja
Sukcesy male, srednie i wielkie...
Prace plastyczne Mikolaja
Cos dla rodzicow chorych dzieci

Jeden dzien z zycia Mikolaja

Dopisz sie do Ksiegi Gosci

Wyslij do nas e-mail

Blog, nie blog...

Jak możesz pomóc

English

 

Do prawidłowego wyświetlania strony potrzebna jest Java(tm). Pobierz ją teraz z tego miejsca.  

[ Metoda Glenna Domana ]


Metoda ta jest kontynuacją metody Faya. Powstała w wyniku działalności fizjoterapeuty Glenna Domana. W 1976 roku założył on Instytut Faya w Filadelfii (tzw. Instytut Budowania Ludzkich Możliwości).
W metodzie tej wychodzi się z założenia, iż na drodze rozwoju zdrowego dziecka pojawia się sześć najważniejszych obszarów, służących do pełnego funkcjonowania istoty ludzkiej. Są nimi: wzrok, słuch, dotyk, ruch, mowa oraz sprawność rąk.
W metodzie Domana przyjmuje się wczesne usprawnianie dzieci. Ma ono doprowadzić do tego, by nieuszkodzona część mózgu, przyjęła zadania jego uszkodzonej części. Na pierwszy plan wysuwa się tu koncepcję inteligencji. Zaznacza się przy tym, że mózg rośnie i wtedy doskonale się rozwija, gdy poza jego indywidualnymi możliwościami maksymalnie zapewnia mu się ze strony otoczenia wszystkie możliwości dla rozwoju ruchu, mowy, zdolności manualnych.  

Metoda Domana wyróżnia cztery bloki rozwojowe, w ramach których dokonuje się usprawnienie. Wymienia się zatem:
 - Blok rozwoju fizjologicznego, w zakresie którego proponowane jest spożywanie dużej ilości witamin.
 - Blok rozwoju intelektualnego zmierzający do ciągłego doskonalenia intelektu, dzięki przekazowi „bitów inteligencji”.
 - Blok rozwoju społecznego przygotowujący do życia w społeczeństwie poprzez podanie zasad i norm współżycia społecznego i troskę o rozwój emocjonalny.
 - Blok rozwoju fizycznego zakładający osiąganie doskonałości fizycznej za pomocą pełzania, raczkowania, poprawnego chodzenia, ćwiczeń gimnastycznych.
Usprawnianie metodą Domana stanowi zatem bodźcowanie mózgu odpowiednimi sygnałami. Dzięki np. wielosensorycznej stymulacji następuje rozwój poszczególnych zmysłów: dotyku, smaku, wzroku, słuchu.  

 * K.J.Zabłocki „Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii”, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998, str.56-59


Spłycając zagadnienie metoda ta polega na realizacji specjalnego programu rozwojowego. Specjalnego, bowiem jest on ściśle dopasowany do wymagań chorego dziecka. Program zawiera ćwiczenia usprawniające fizycznie dziecko, intelektualnie. Przewiduje odpowiednią dietę, uwzględnia ogromną ilość czynników wpływających na rozwój dziecka. program nie koncentruje się na jednej sferze rozwojowej.
Trudnością może być techniczna część programu, która zakłada, że znaczną większość ćwiczeń wykonują wolontariusze a rodzice są jedynie instruktorami nadzorującymi prawidłowość ćwiczeń. 
Właśnie tę metodę wybraliśmy do usprawniania naszego synka, Mikołaja w latach 2000 - 2007.


Więcej informacji:
Glenn Doman - "Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu..."
Fundacja "Daj Szansę", ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń, tel. (0...56) 6482363

Powrót do poprzedniej strony