Historia Mikolaja
Wolontariusze i przyjaciele Mikolaja
Sponsorzy i darczyncy Mikolaja
Sukcesy male, srednie i wielkie...
Prace plastyczne Mikolaja
Cos dla rodzicow chorych dzieci

Jeden dzien z zycia Mikolaja

Dopisz sie do Ksiegi Gosci

Wyslij do nas e-mail

Blog, nie blog...

Jak możesz pomóc

English

 

  Do prawidłowego wyświetlania strony potrzebna jest Java(tm). Pobierz ją teraz z tego miejsca.

 [ Rehabilitacja metodą " Adeli" ]
 

 

"Dzięki tej metodzie Ela opuszcza Mielno w stanie, o którym jeszcze tak niedawno nie było mowy - zaczęła poruszać się przy pomocy kul wierząc, że to może w przyszłości wprowadzić ją w wir codziennego niezależnego życia. Warto było tu przyjechać."

Wdzięczni rodzice Eli z USA.

W Mielnie od kwietnia 1994r. prowadzona jest rehabilitacja dzieci i młodzieży z MPDz. nową metodą usprawniania z zastosowaniem adaptowanego kombinezonu kosmicznego "Adeli". Urządzenie to jest przeznaczone specjalnie do rehabilitacji narządu ruchu w najpoważniejszych schorzeniach neurologicznych. Kombinezon kosmiczny "Pingwin" - prototyp kombinezonu "Adeli" - skonstruowali w 1971 roku lekarze z rosyjskiego Centrum Lotów Kosmicznych dla zapobiegania szkodliwym skutkom hipokinezy kosmonautów przebywających przez długi czas w warunkach nieważkości. Odpowiednio zmodyfikowany znalazł zastosowanie lecznicze w rehabilitacji chorych z zaburzeniami postawy i aktywności ruchowej. 

Badania i eksperymenty prowadzone przez zespół prof. Kseni Siemionowej, Krajowego Konsultanta ds. Neurologii z Akademii Nauk Medycznych Federacji Rosyjskiej wykazały, że najefektywniejsze jest zastosowanie kombinezonu do rehabilitowania osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami w narządzie ruchu po wylewach i urazowych uszkodzeniach mózgu. 
Istota nowej metody polega na tym, że kombinezon "Adeli" powoduje pewną normalizację obrazu aktów lokomocyjno-mototycznych pacjenta, wykonywanych przez tułów i kończyny dolne na tle dodatkowego obciążenia, wynoszącego 15-40 kg i ukierunkowanego wzdłuż osi pionowej ciała. Towarzyszy temu korekta priopriorecepcji, docierającej od stawów i aparatu więzadłowo-mięśniowego do centralnego układu nerwowego.
Osłabienie patologii i stopniowa normalizacja priopriorecepcji zbliża do optimum funkcjonowanie ogniwa wykonawczego analizatora ruchu, a przez to powoduje rozerwanie zaklętego kręgu patologii. Taki proces dekompozycji patologicznych wzajemnych uwarunkowań układów obwodowych i centralnych sprzyja powstawaniu nowych odruchów, które następnie utrwala się w trakcie cyklu rehabilitacji. 
Kombinezon "Adeli" stanowi system elastycznych cięgien mocowanych do szerokiego pasa zakładanego na okolicę biodrowo-lędźwiową, nakolanników i obuwie. Układ elastycznych cięgien topograficznie przypomina rozmieszczenie mięśni zginaczy, prostowników oraz rotatorów tułowia i kończyn dolnych. Przewidziano ponadto specjalne cięgna korygujące ustawienie stopy, odwiedzenie barków oraz inne funkcje. Wszystkie cięgna zaopatrzono w urządzenia do regulacji napięcia, co umożliwia nie tylko pionowe obciążenie tułowia i kończyn dolnych, ale również korektę postawy. Pacjent ubrany w kombinezon wykonuje różne ćwiczenia, w tym także ćwiczenia w chodzeniu. Kombinezon stanowi przy tym zewnętrzny elastyczny szkielet, który nie ogranicza amplitudy ruchów, ale obciąża je w założgna koryguj?ce
Turnus rehabilitacji składa się z 22-24 cykli ćwiczeń. Już w środku lub pod koniec pierwszego turnusu u większości pacjentów ustępują lub słabną patologiczne synergie, pojawiają się nowe możliwości statyki oraz ruchów zamierzonych, zmniejsza się intensywność ruchów mimowolnych i ataksji, w późniejszym okresie zaś maleje intensywność dyzatrii.

Badania kliniczne w ośrodkach naukowych w Rosji, Izraelu i na francuskiej Sorbonie potwierdziły efektywność rehabilitacji z zastosowaniem kombinezonu. Urządzenie otrzymało wymagane opinie. W 1992 roku metoda otrzymała priorytet światowy /Nr PCT/RU92/00247, The International Bureau of WIPO, Geneva/. Ponadto naukowcy stwierdzili, że: 
- poprawia się krążenie obwodowe pacjentów, m.in. w tętnicy środkowej mózgu 
- poprawia się dynamika czynności bioelektrycznych mięśni ocenianych w e.m.g 
- wzrasta aktywność kory mózgowej pacjenta, co wykazuje e.e.g. 
- następuje przebudowa bioelektryczna na poziomie korowo-podkorowym: 
- zmniejszona propriorecepcja ze stopy osób nie chodzących, poprawia się po założb nie 

Rehabilitacja umożliwia normalizację nacisku stopy na podłoże i wytworzenie właściwych reakcji podparcia w poszczególnych fazach kroku poprawia się praca aparatu przedsionkowego, co ułatwia normalizację napięcia mięśniowego. Badania laboratoryjne potwierdzają wzrost uwapnienia kości i poprawę ich parametrów mechanicznych 
W znanych metodach rehabilitacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (metoda Bobath, n.d.t., Vojty, Domana, Petö) dąży się do normalizacji napięcia mięśniowego, żeby ostatecznie umożliwić choremu wykonywanie ruchów dowolnych. Tymczasem system cięgien kombinezonu "Adeli" już na samym początku daje możliwość normalizacji napięcia mięśniowego. O ile wyżej wymienione metody przynoszą stosunkowo dobre efekty w odniesieniu do małych dzieci, to w przypadku dzieci starszych, młodzieży i dorosłych są mniej skuteczne w porównaniu z rehabilitacją w kombinezonie "Adeli". Dowodzą tego wyniki badań: spośród 410 pacjentów rehabilitowanych tą metodą w Mielnie uzyskano poprawę u 403, w tym u 123 niewielką, średnią u 202, znaczną u 78. Poprawa mowy nastąpiła u 65 procent pacjentów. Nic więc dziwnego, że chorzy, których rehabilitacja dotychczasowymi metodami usprawniła tylko w niewielkim stopniu, widzą w kombinezonie "Adeli" szansę na większe usprawnianie ruchów. 

OFERTA FIRMY

Centrum Rehabilitacji EUROMED w Mielnie, wyłączny właściciel licencji w Europie na stosowanie adaptowanego skafandra kosmicznego LK 92 "Adeli" oferuje: 

- 28-dniowe turnusy rehabilitacyjne w systemie sześć dni ćwiczeń w tygodniu - jeden dzień wypoczynku. Pacjent jest usprawniany przez około 220 minut dziennie, w tym - zależnie od potrzeb i wydolności - od 60 do 150 minut w skafandrze kosmicznym "Adeli" 
- nowoczesną rehabilitację prowadzoną wielokierunkowo i kompleksowo z zastosowaniem - prócz kombinezonu "Adeli" - znanych i sprawdzonych metod: kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, terapii zajęciowej, muzykoterapii. Usprawnianie każdego pacjenta prowadzone jest według indywidualnego programu przez dwóch - trzech rehabilitantów zgodnie z zaleceniami lekarza. 
- opiekę lekarską podczas całego turnusu oraz badania lekarskie na początku i na koniec pobytu w Mielnie 
- zakwaterowanie pacjenta wraz z opiekunem w luksusowym ośrodku nad morzem, w pokojach dwu- lub trzyosobowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 


Odbywają się również zajęcia psychologiczne, logopedyczne i pedagogiczne Ośrodek zapewnia gościom wyżywienie, możliwość korzystania z basenu, komunikację bez barier architektonicznych (dwie windy, podnośniki, podjazdy), parking z telewizją przemysłową, plac zabaw dla dzieci. 
Najważniejszym celem osób z mózgowym porażeniem dziecięcym jak i ich najbliższych jest nabycie przez pacjenta umiejętności samodzielnego chodzenia, a tym samym uniezależnienia się od pomocy innych. Możemy w tym pomóc. 

Ośrodek SYRENA
Aleja Piastów 10
76-032 Mielno,
tel: (0-94) 318-92-13, fax: (0-94) 318-98-54
e-mail: euromed@telbank.pl

Powrót do poprzedniej strony